Verhuizen.

Bij toekenning van een toelating tot bewoning zal de eigenaar de bewoner (huurder) erop wijzen (door vermelding in de huurovereenkomst) zich te houden aan alle bepalingen van dit RIO en hem er een kopie van overhandigen.

De verhuurder zal een schriftelijk bewijs (bv. Kopij van e-mail) van overhandiging van het RIO aan de syndicus bezorgen. Dit schriftelijk bewijs zal eveneens de nodige gegevens bevatten, welke dienen aangebracht aan deurbel en brievenbus. Na beëindiging van de huurovereenkomst zal dit op identieke manier eveneens aan de syndicus gemeld worden.

Alle verhuisactiviteiten en/of verbouwingswerken, eventueel uitgevoerd door derden zijn, omwille van de zondagsrust, op zondag verboden.

Het is verboden omvangrijke of zware voorwerpen te verhuizen langs lift of trapzaal.  Alle meubelen en voorwerpen met enige omvang of gewicht dienen in of uit het pand gebracht te worden door middel van een verhuislift.  Kosten voor de herstelling van eventuele schade als gevolg van deze activiteiten zullen door de eigenaar van de privatieve kavel gedragen worden.

Indien de verhuis (al dan niet met verhuislift) via de straatzijde gebeurt, dan is de verhuizer zelf verantwoordelijk voor de nodige politionele aanvragen (bv van een parkeerverbod) in overeenstemming met het geldend verkeersreglement.

Toegang met voertuigen tot de binnentuin.

Toegang via de binnentuin (bv voor een verhuiswagen of ladderlift) dient minimum twee weken op voorhand schriftelijk (bv via email) aangevraagd bij de syndicus. Deze periode is nodig om de syndicus de kans te geven de nodige voorzorgen te treffen. Bij het aanmelden dient men te vermelden over welk pand het gaat en de exacte datum en uur van verhuis.

(PS: de inrijhoogte is beperkt tot 3,60 m!)

                 

De syndicus zal dan zorg dragen voor het verwijderen van de breekpaaltjes op de gevraagde dag en uur.

Bij een verhuis via de binnentuin dienen volgende zaken nauwkeurig opgevolgd:

  • Alle wagens dienen steeds op de aangelegde verharde paden of op het verharde deel van de tuin te blijven.
  • De ingangspoort van de tuin dient tijdens de werkzaamheden steeds DICHT te zijn.
  • Elke vorm van beschadiging aan gebouwen of infrastructuur dient vermeden.

Als blijkt dat er aan één of meer van deze voorwaarden niet werd voldaan, zal de syndicus een administratieve boete opleggen van € 250 aan de verantwoordelijke van de verhuis.

Normaliter dient de verhuurder de toegangssleutels of zenders te overhandigen aan de nieuwe huurder. Bijkomende sleutels of zenders kunnen alleen door de eigenaar bij de syndicus aangekocht worden. Zowel de sleutels als de zenders worden ingeschreven in het sleutelplan, in beheer bij de syndicus. Het zelf namaken of dupliceren van sleutels of zenders is strikt verboden en zal bij vaststelling van overtreding op passende juridische wijze vervolgd worden.