Uitzicht en gebruik van de private terrassen.

Ook inzake algemeen uitzicht streven wij naar een esthetische eenvormigheid.

Wij vragen daarom:

Dat de terrassen steeds een nette, verzorgde en goed onderhouden indruk geven. Het verdient daarom bijzondere aanbeveling om op regelmatige basis de groene mos-aanwas te verwijderen.

Bij het reinigen van terrassen dient men rekening te houden met volgende voorwaarden: Droog reinigen kan altijd, mits men het vuil behoorlijk verzamelt. Met water reinigen kan alleen indien men zich voorafgaandelijk vergewist heeft of de eventueel onderliggende terrassen vrij zijn. Er mag ook absoluut geen gebruik gemaakt worden van chemische reinigingsmiddelen. Alleen het gebruik van natuurzeep is toegestaan.

Dat tuin- en/of zitmeubelen van dien aard zijn dat zij een zekere kwalitatieve en esthetische garantie inhouden.

Wij gebruiken geen meubelen of dergelijke met opzichtige reclame opschriften.

Op de terrassen aan de straatzijde plaatsen wij alleen terrasmeubels.

Op de terrassen aan de achterzijde gelden diezelfde regels maar mag ook huisvuil bewaard worden. Om visuele en hygiënische redenen plaatsen wij de dichtgemaakte vuilzakken in een goed afsluitbare vuilnisemmer, bij voorkeur gemaakt uit metaal of degelijke hardplastic.

De plantenbakken die deel uit maken van de constructie van het gebouw op het gelijkvloers, vragen ook om éénzelfde esthetisch uitzicht. De aanplanting en het onderhoud van de plantenbakken op de scheiding van panden valt onder de verantwoordelijkheid van de syndicus. Het onderhoud van de plantenbakken, volledig gelegen op de privépanden (terrassen en privétuinen), is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de kavel. Alle soorten aanplantingen zijn toegelaten, behalve: alle exotische grassoorten, distels, woekerplanten en klimplanten, boomsoorten.

Voor het drogen van wasgoed op de balkons of terrassen gebruiken wij wegneembare droogrekken, die binnen de omtrek van de terrassen blijven.      

Het gebruik van toestellen om maaltijden te bereiden op het terras zijn toegestaan, mits zij uitsluitend werken op gas of op elektriciteit. Wij verbieden uitdrukkelijk het gebruik van barbecues of kachels die werken met houtskoolsoorten. Houtskoolrook vervuilt onze buitenmuren enorm en veroorzaakt een enorme geurhinder, die tot in de appartementen doordringt.

Op de terrassen plaatsen wij geen in werking zijnde geluidsinstallaties en/of geluidsversterkingen. Elektrische toestellen mogen geen stoornis veroorzaken.De syndicus waakt hierover en kan desgevallend corrigerend optreden.

Luc Van Waes

Geef een antwoord