DEEL I – Huishoudelijk Reglement.

Dit Reglement van Inwendige orde (RIO) werd opgesteld ten behoeve van alle eigenaars,  bewoners en/of  gebruikers van een pand of garageplaats in de

RESIDENTIE ACADEMIE ANTWERPEN (RAA).

Het bevat een aantal woon- en leefregels met als doel het woongenot te verbeteren. Daarom is dit reglement van toepassing op alle gebruikers, tenzij nadrukkelijk blijkt dat het gestelde alleen voor eigenaars bedoeld is.

Voor de eigenaars geldt dat dit RIO een aanvulling vormt bij uw akte van aankoop en de daarbij horende algemene statuten van het gebouw, het charterboek en de beslissingen van de Algemene Vergadering (AV) van de VME-Academie.

Voor de huurders geldt dat dit RIO een aanvulling vormt bij de huurovereenkomst.

Elke nieuwe eigenaar/gebruiker wordt in zijn hoedanigheid van eigenaar/gebruiker of verhuurder/huurder automatisch onderworpen aan alle bepalingen van dit RIO.