Belangrijke basisprincipes

Een eigenaar of huurder is altijd aansprakelijk voor de naleving van dit RIO, zowel ten aanzien van zichzelf en/of ten aanzien van andere gebruikers van zijn/haar appartement of parkeerplaats.  

Als gebruiker bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen appartement, maar ook medeverantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van het gehele gebouw en de gemeenschappelijke delen ervan.  

Wij vragen uitdrukkelijk respect te hebben en zorg te dragen voor uw eigendom en de eigendom van anderen.  

Als bewoner hou je steeds rekening met uw geburen en alle andere bewoners en erken je ieders recht op een ongestoorde bewoning. Ook al leven wij in een studentikoze omgeving, toch is onze leefgemeenschap divers. Er wonen kinderen, ouderen, gezinnen enz… en daar houden wij rekening mee.  

Samen zorgen wij voor de veiligheid en het welzijn van onze bewoners. We sluiten zorgvuldig de deuren, zijn waakzaam voor ongewenste bezoekers. Wij laten niemand ongecontroleerd binnen.  

Wij willen onze residentie graag netjes houden. We ruimen onze rommel op en onderhouden alles zoals het hoort. Wij houden ons strikt aan het politiereglement inzake huisvuilophaling.  

Wij beogen een stijlvolle en esthetische uitstraling van onze residentie. Dit willen wij bereiken door zoveel mogelijk de eenvormigheid te benadrukken.

  •